Bookmark and Share
   
 
Diertjes vangen...
   
 
Op naam brengen...
   
 
Metingen in het veld...
   
 
Monsters analyseren in het labo...
   
 

Werkgroep Poelen Waterleven

 

Doelstelling van de poelenwerkgroep

  • Op een ecologisch verantwoorde manier de diversiteit in en om de waterpartijen uit de regio bestuderen. De doelstelling is samen kennis op te bouwen en natuurrijkdommen te beschermen.
  • De poelenwerkgroep is actief op het gebied van natuurstudie, -educatie, -beheer en natuurbehoud.

Werkingsgebied

  • We beperken ons als werkgroep tot het grondgebied van de aangesloten afdelingen maar op aanvraag steken ook een helpende hand toe bij andere belangstellenden.

Ontstaan

  • De poelenwerkgroep is een initiatief van Olivier Heylen en Bart Reynaerts. Ze werd in de zomer van 2001 opgericht.
 

Huidige situatie

 

Planning

  • Elk jaar wordt gezamenlijk beslist welke activiteiten zullen opgezet worden. Het jaarprogramma wordt aan alle leden bezorgd, de Nieuwsbrief geeft de details. De meeste activiteiten zijn gratis, voor cursussen dient betaald te worden.
 

Werkwijze

  • We nemen per werkjaar een beperkt aantal poelen in het vizier. Deze worden elk 2 keer per jaar op waterdiertjes bemonsterd , 4x scheikundig- fysisch ontleed en 2x inventariseren we de planten. Op de gezamenlijke determinatieavonden brengen we de diertjes met behulp van stereomicroscopen op naam. Eén stereomicroscoop sluiten we via een camera aan op een TV zodat iedereen kan volgen wanneer iemand uitleg verschaft bij een waterbeestje. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen we beheersadviezen geven.
 

Vergaderplaats

  • De bijeenkomsten vinden plaats in het administratief centrum van Olen – Teunenberg, Boerenkrijglaan 51B, 2250 Olen.
 

Verzuchting

  • Onze droom is dat er in elke provincie een werkgroep zou gevormd worden van enthousiaste vrijwilligers ondersteund door professionelen. Die zouden dan systematisch elk water in beheer van natuurpunt in kaart kunnen brengen en beheersadviezen formuleren naar de conservators toe. Regelmatig zouden die provinciale werkgroepen samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Een ijdele droom? Neen, een dwingende noodzaak!
 

Programma

 

Wie mee wil werken neemt contact op met Danny Mattheeusen:

  • Telefoonnummer: 0496/747728
  • e-mail:

 
 
 
   
  Natuurpunt Westerlo Site by Jan Vervoort