Les in Neerhelst...
 
Bookmark and Share
 

Werkgroep: Planten Thalictrum

 
 • Toen eind 2003 de Natuurpuntafdelingen van Geel-Meerhout, Westerlo en Nete & Aa (Herentals) het idee vormden om een gezamenlijke plantenwerkgroep op te starten, lag het voor de hand in een laattijdig eerbetoon aan Constant Van Haesendonck de werkgroep de naam Thalictrum te geven. Deze plant is uitgestorven en wij vinden wel af en toe Thalictrum flavum of Kleine Poelruit, door de mensen van Tongerlo ook “Snelgroeier” genaamd. Vermits de plant in grote aantallen voorkwam en zeer groot was, zal hij wel door Jan en Alleman zijn opgemerkt en een volksnaam toegekend. Naar die naam zijn we op zoek (als je die mocht weten, laat het ons dan ook weten!).

 • Thalictrum was zijn eerste vermelde plant in zijn "Florule des environs de Westerloo" gepubliceerd in de 7e jaargang van "Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique" in 1868 van blz. 275 tot blz. 311 bevatte 811 planten. Zijn allerlaatste bijdrage ging eveneens over deze plant. Deze kleine bijdrage verscheen in het bulletin 8e jaargang1869 van blz. 458 tot blz. 460.

 • In juli 1864 vond hij de reusachtige planten THALICTRUM PRINCEPS, een soort Pluimakelei in een moeras te Oosterlo. Hij haalde ook een probleem aan dat eigenlijk van deze tijd is. Gezien de intensieve exploratie van de turfputten was de soort met uitsterven bedreigd. Wat uiteindelijk ook gebeurd is.
 

Werkingsdomein van de plantenwerkgroep

 • Inventarisatie flora met gebruik van IFBL hokken

 • Wegberm inventarisatie in samenwerking met de stad Geel.

 • Inventarisatie van de natuurgebieden:
  Zowel op perceelniveau, als in de perimeter van de gebieden (zijn gebieden die geen eigendom zijn maar errond in het perimetergebied liggen).

 • Monitoring (driejaarlijks) naar aandachtssoorten, zeldzame en habitatsoorten.

 • Maken van lijsten op perceelsniveau van de bedekkinggraad of de abundantiegraad (volgens de schaal van Braun-Blanquet).
 

Meedoen met de plantenwerkgroep?

 • Iedereen is welkom op de excursies.

 • Beginnelingen zullen steeds ingewerkt worden.

 • De naamgeving van de planten op de excursies gebeurt steeds in het Nederlands met vermelding van de Latijnse namen in de verslagen.

 • Van elke activiteit wordt een verslag gemaakt.

 • Contacteer ons voor verdere informatie via of via onze contact pagina.
Poelruit

Programma

 
 
 
   
  Natuurpunt Westerlo Site by Jan Vervoort