Bookmark and Share
 
Plan Rothoek
 
 
 

Natuurgebieden: Kwarekken - Rothoek

 
 • Dit natuurgebied is gelegen in de Vallei van de Grote Nete, en is circa 30 hectare groot. Het strekt zich uit tussen de Marly-brug (aan het Kasteel de Merode) en de Snepkensbrug, en het is gelegen vlakbij de dorpskern van Westerlo, langsheen de Grote Nete, op de rechteroever stroomafwaarts op grondgebied Westerlo, in de vroeger natuurlijk overstromende vallei van de Grote Nete. De Kwarekkenbeek, de Laakbeek en de Zeptloop doorkruisen het gebied. • Nieuw wandelpad: Het "Rothoek-pad"

  • Natuurpunt Westerlo heeft 30 hectaren in beheer waarvan 1,68 ha in huur. Het gebied is vrij toegankelijk op de aangeduide paden, en over de Grote Netedijk.Infobord Rothoek-pad

  • In 2010 werd een nieuw bewegwijzerd wandelpad uitgewerkt door de vrijwilligersbeheersploeg van Natuurpunt Westerlo. Een verdere stap in de openstelling en toegankelijkheid van het gebied. Het nieuwe wandelpad kronkelt door het gebied, is vrij bewandelbaar, en via dit wandelpad kan je kennis maken met de rijke fauna en flora van het gebied.

 • De aanwezige natuurrijkdom is er erg groot met veel variatie. Het gebied ademt een bijna onwaarschijnlijke rust uit. De eerste aankopen in dit gebied dateren al van mei 1993. Met de klassering als “erkend natuurreservaat” eind 2002 gaf de Vlaamse Gemeenschap de vrijwilligers van Natuurpunt Westerlo een duwtje in de rug. Natuurpunt en de vrijwilligers beheren het gebied op basis van een goedgekeurd beheerplan, en dit via een beheerwerkgroep.

  Natuurgebied Rothoek Naast hooilandjes komen beekbegeleidend bos, struweel, waterpartijen en (vroegere vis-vijvers) veelvuldig voor. Graslandbeheer en bosbeheer zijn dus van toepassing; maar ook vijvers en grachten vragen een aangepast beheer. Het openhouden van de aanwezige open en half-open ruimtes met behoud van de mozaïek gras-struweel-bos is de doelstelling. Vlijtige handen zijn steeds welkom tijdens de gezellige beheers-doe-dagen, waarop we de natuur een handje helpen. Graslanden van het Moerasspirea en Dotterverbond vinden we er terug, en dit naast het Elzenzegge-Elzenbroekbos. Ook daarbij horende soorten van de flora en fauna zijn talrijk aanwezig, en een ontdekking waard.

 • De vogelkijkhut

  • Vogels kijken...Aan de in 2008 nieuw aangekochte vijver werd in juni een prachtige vogelkijkhut gebouwd door de vrijwilligersbeheersploeg van Natuurpunt Westerlo, Zjos, Didier en Clement. Drie volle dagen hebben deze mannen gezwoegd om deze kijkhut bijna volledig uit recuperatiemateriaal op te bouwen! En het resultaat mag gezien worden!

  • Ook voor de afscheidingswand waar je langs wandelt van de weide naar de kijkhut was er een dag werken nodig. Deze wand is erg belangrijk om de verstoring van vogels aan de vijver te vermijden! En ja hoor, slechts na enkele dagen na de voltooiing van de werken, verschenen de eerste steltlopers zoals witgatjes en scholeksters. De afgeschuinde oevers van de vijver zijn ideaal voor hen om dierlijk voedsel in het zand te vinden. Ook de blauwe reiger komt dikwijls een hapje zoeken en een jagende boomvalk flitst geregeld over de vijver die hij als jachtgebied ingepalmd heeft! Zelfs jonge krakeenden vonden de weg naar de vijver. Maar ook de kleine gevleugelden, zoals schitterende oeverlibellen en jagende platbuiken, heel wat vlinders als bruine zandoogjes en oranje zandoogjes, hooibeestjes en de zeldzame blauwe ijsvogelvlinder kan je er observeren!

  • Op de vijver krioelt het van verschillende soorten schaatsenrijders! Je merkt het: de nieuwe vijver is een paradijs voor insectenetende vogels als tuinfluiter, pimpelmezen en staartmezen die er ook alle broeden. Ook de watervleermuizen zijn er al gespot. Hopelijk zullen ze hun intrek nemen in de opgehangen vleermuizenkasten. Dit nieuwe stukje natuur dat we aansluiten op ons reservaat biedt veel potentieel voor de toekomst; omdat de kijkhut voor ons, vogelliefhebbers, nog veel dienst gaat bewijzen willen we ze dan ook specifiek aandacht geven in deze wandeling.
 • Uitnodiging: Natuurpunt Westerlo wil je laten kennis maken met het gebied en nodigt jou en je gezin uit het gebied te bezoeken. Wil je meedoen op de beheers-doe-dagen? Contacteer ons!

 • Projectnummer van het gebied: 7187 Rothoek-Kwarekken.

 • Je kan dit project steunen door je bedrag te storten op rekening nummer
  293-0212075-88 van Natuurpunt, en vermeldt het projectnummer.

 
 
   
  Natuurpunt Westerlo Site by Jan Vervoort