Bookmark and Share
 
 
   
 
 

Activiteiten: Archief Cursussen

 

2010: Cursus Waardplanten

Op dinsdag 23 november 2010 richt insectenwerkgroep Hexapoda een lesavond in met als thema “waardplanten”. Wat zijn waardplanten, hoe belangrijk zijn ze. Verschillende soorten insecten kunnen ze niet missen, zoals bv. de Sint-jacobsvlinder. Die komt alleen maar voor op plaatsen waar veel jacobskruiskruid groeit.

Iedereen is welkom op deze boeiende lesavond, die gegeven wordt door een lesgever van natuurpunt-educatie.

De les begint om 19.30u in het Boswachtershuis (jeugdherberg) te Westerlo gelegen aan de Papedreef.

Prijs per persoon; 6 euro
Meer info:
0473 / 85 08 11

Bestuurslid Maggie:
" Als nieuwbakken lid van deze insectenwerkgroep vertel ik graag over onze activiteiten. Voor wie gebeten is om te leren, was 2010 al een prachtjaar. Lesgevers van Natuurpunt en lesgevers van andere werkgroepen van Natuurpunt Westerlo – Dubbelloof hebben ons enthousiast verteld over hun passies in de natuur.

Kevers, nachtvlinders en gewone vlinders, land- en waterwantsen en vliegen werden letterlijk en figuurlijk onder de loep genomen. Aan de hand van knappe powerpoint presentaties kregen we een wetenschappelijke kijk op het leven van deze insecten. Telkens werd er ook een gedrukte cursus aangeboden om de informatie achteraf nog te kunnen opzoeken. Meestal werden deze lesavonden het eerstvolgende weekend gevolgd door een natuurwandeling – met lesgever van dienst – in de Rothoek met speciale aandacht voor het insect van de les. Gewapend met vlindernetten, een loep, potjes met vergrootglas en een groot padvindersgevoel hebben we menige soorten in ons gebied teruggevonden.

Voor dit jaar 2010 hebben we nog één lesavond op het programma staan: dinsdag 23 november om 19u30 komen we samen in het Boswachtershuis (thema WAARDPLANTEN).
Graag willen we alle geïnteresseerden hiervoor uitnodigen. Het belooft weerom boeiend te worden. Waarom? Wel omdat de natuur zèlf zo boeiend in elkaar steekt. Wil je weten waarom net die plant, met dat bloemetje die speciale vlinder aantrekt? Of waarom een bepaald soort mieren net onder die boom te vinden is? Waarom levert de éne net dat wat de andere nodig heeft en vice versa? Kom het te weten op onze laatste voordracht van dit jaar en vertel het daarna verder in je omgeving aan iedereen die de natuur lief heeft. Graag tot dan!"

top

Poelenwerkgroep: Cursus Waterwantsen 25 september 2010

Gerromorpha en Nepomorpha

 • Deze cursus richt zich zowel tot professionelen als liefhebbers die deze groep insecten grondig wil leren kennen. We beogen een praktische cursus waarbij de nadruk ligt op het determineren.

 • Elke familie wordt eerst apart besproken en nadien gaan we aan de hand van onuitgegeven determinatiesleutels zelf waterwantsen determineren.
  Indien mogelijk breng je eigen exemplaren mee om te determineren. Het is mogelijk deze uit te wisselen met andere deelnemers. De inrichters zorgen ook nog voor materiaal zodat ieder een eigen referentiecollectie kan opbouwen.

 • Wie ingeschreven is krijgt nog tijdig extra informatie.

 • Datum: zaterdag 25 september 2010 van 9.00 tot 17.00 uur

 • Cursusplaats: St. Jozef-Olen: de exacte plaats wordt aan de ingeschrevenen meegedeeld.

 • Prijs, broodmaaltijd inbegrepen: Leden poelenwerkgroep: 15 € Anderen: 25€

 • Aantal deelnemers: Max. 10 (actieve leden van de PWG krijgen voorrang).

 • Inschrijven: Jeannine Simonis, 014.59.31.65 of
  De inschrijving is maar geldig NA betaling op rekening van de poelenwerkgroep Waterleven:
  001-5592136-65 Nieuwland 9, 2260 Oevel
  Drank en cursusnota’s zijn apart te betalen.
top

Vogelwerkgroep: Cursus Steltlopers en Waadvogels 02 september 2010

 • Steltlopers of waadvogels zijn een erg boeiende en gevarieerde vogelgroep. De herkenning ervan is niet eenvoudig. Vele soorten gelijken op elkaar maar elke soort heeft vaak verschillende kleden: jeugdkleed, winterkleed, zomerkleed; en dan is er nog het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Steltlopers kom je bovendien op een doordeweekse wandeling in het binnenland niet vaak tegen. Je moet specifieke biotopen met voldoende modder en voedsel opzoeken zoals slikken en schorren, weien die plas-dras staan, bezinkingsbekkens e.d.  Hier zie je vaak een bont palet aan waadvogels. Ze laten zich niet van dichtbij benaderen en vaak is een telescoop onmisbaar. In deze cursus belichten we uitgebreid de determinatiekenmerken, het voorkomen en het gedrag van een dertigtal soorten steltlopers. Een cursus voor wie al enige ervaring heeft met vogels kijken, maar ook voor beginners.

 • Plaats: Gemeenschapszaal; Jos Geunsplein (aan de Kerk) te Tongerlo

 • Data:
  • De theorielessen vinden plaats op donderdag 2 + 9 + 16 september 2010 van 19.30 u tot 22.30 u
  • De excursies vinden plaats op 19 september + 3 oktober 2010 van 09.00 u tot 12.00 u en worden begeleid door de Vogelwerkgroep van Dubbelloof.
   Afhankelijk van het weer kunnen deze data nog verzet worden. De juiste afspraken hiervoor worden gemaakt tijdens de theorielessen.

 • Prijs: 20 euro leden; 25 euro niet-leden

 • Contact: Info en inschrijving (verplicht!) bij voorkeur via e-mail.

Deze cursus wordt ingericht in samenwerking met Natuurpunt Educatie. Lesgever is Koen Leysen, educatief medewerker van Natuurpunt Educatie. De excursies worden begeleidt door eigen gidsen. Inschrijving verplicht!

top

Insectenwerkgroep: Cursus nachtvlinders: 23 maart 2010

 • Hexapoda is de insectenwerkgroep die in 2009 werd opgericht onder Dubbelloof! Hexapoda is vorig jaar van start gegaan met een reeks cursussen in rond kennismaking met de verbluffende wereld van ongewervelden en de verschillende insectengroepen!
  Deze cursussen gaan door in het Boswachtershuis aan de Papedreef achter het Gemeentehuis van Westerlo! Ook een excursie in ons natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Westerlo staat binnenkort op het programma!

 • De cursus Nachtvlinders heeft plaats op dinsdag 23 maart en start om 19 uur!
  Later dit jaar volgen nog waterwantsen, en dagvlinders.
  Lesgever is een medewerker van Natuurpunt Educatie.

 • Voor de lesavonden wordt een bijdrage van 6€ gevraagd per persoon!

 • Nachtvlinders? Wist je dat er in Vlaanderen meer dan 800 soorten grotere nachtvlinders voorkomen? En dat er ook in december nog motten rondvliegen?
  Deze cursus gaat ondermeer over ecologie, verspreiding, zeldzaamheid, herkenning van de families, en er wordt ook aandacht geschonken aan de determinatie van een gamma goed herkenbare soorten.
  Spanners, pijlstaarten, tandvlinders en uilen komen aan bod, en wellicht kan je na de cursus een weeskind en een roesje, het groot avondrood, meriaansborstel, hageheld en rietvink, maar ook dromedaris en kameeltje en vele andere mooie nachtvlinders herkennen !
  Geïnteresseerd? Gefascineerd? Gewoon komen dan!

 • Datum: 23 maart 2010 van 19u00 tot ca. 22u00

 • Plaats: Boswachtershuis, Papedreef, Westerlo (einde Hollandsedreef links)

 • Prijs: 6€

 • Inlichtingen: Bart Reynaerts, tel. 0473/850.811
top

Vogelwerkgroep Falco Peregrinus richt in: Cursus roofvogels najaar 2009

Hallo vogelaars,

Willen jullie eindelijk iets meer weten over roofvogels en hen herkennen dan is dit je kans, want in november is er een roofvogelcursus door Koen Leysen, een echte vogelspecialist, lesgever van Natuurpunt Educatie;
4 theorielessen in november en 2 uitstappen met de vogelwerkgroep zijn voorzien.

Tijdens deze cursus worden prachtige beelden getoond van onze roofvogels. In de eerste les behandelen we hun ecologie, de relaties die ze hebben met hun omgeving; er is aandacht voor de verschillen in leefwijze en de bijhorende lichamelijke aanpassingen, ook voedselkeuze, broed- en trekgedrag komen aan bod.

Een laatste besproken aspect zijn de aantallen in Vlaanderen en de bedreiging en beschermingsmogelijkheden voor de roofvogels. Het is vaak moeilijk ze op naam te brengen en daarom leren we je stap voor stap te werk te gaan. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijkste determinatiekenmerken, ondersteund met powerpointprojectie en videobeelden. Kortom dit zal zeker de moeite zijn en jullie als lid betalen slechts 12 euro voor 4 theorielessen; ben je geen lid dan betaal je 15 €.

Reserveer alvast volgende datums:

 • Woensdag 4 november 2009
 • Woensdag 18 november 2009
 • Woensdag 25 november 2009
 • Woensdag 2 december 2009

  Telkens van 19.30 uur tot 22.30 uur met een pauze.

 • De praktijk (in het veld) is voorzien op zondag 15 november 2009(naar Zeeland), of eventueel op 29 november 2009 moest het op 15 november slecht weer zijn.
 • Ook op zondagvoormiddag 6 december 2009: excursie roofvogels naar Saeftinghe (bij slecht weer naar 13 december 2009!).
Op 4 november, dus de eerste les mag je om 19 uur komen naar het gemeenschapslokaal, naast de kerk van Tongerlo.
top

Poelenwerkgroep Waterleven richt in: Initiatie microscopie voorjaar 2009

 • Programma:
  • Hoe werkt een microscoop?
  • Welke soorten microscopen zijn er?
  • Waarop letten bij aankoop microscoop?
  • Onderdelen van de microscoop met betrekking tot beeldvorming en afregeling...
  • Werken met de microscoop: regelen van focusafstand, verlichting, enz.
  • Maken van microscopische preparaten...
  • Onderhoud van de microscoop...
  • Grenzen van de mogelijkheden van de lichtmicroscoop...
 • Aantal deelnemers is beperkt tot 12! (leden van de poelenwerkgroep hebben voorrang)

 • Data: 3 Woensdagen:

  • 28 januari 2009
  • 4 februari 2009
  • 11 februari 2009

   Van 19.30u tot 22.00U in de pastorij,
   Lichtaartsesteenweg 200, Sint-Jozef-Olen

 • Prijs: €6 - cursusnota’s NIET inbegrepen.

 • Inschrijving: Jeannine Simonis    014 / 59 31 65
  Uw inschrijving is slechts definitief na storting van €6 op rekening 001-5592136-65 van Poelenwerkgroep Waterleven, 2260 Oevel
top
 
 
   
  Natuurpunt Westerlo Site by Jan Vervoort